Flétnička

výuka hry na flétnu

zobcovou, příčnou,
kontrabas a akordeon

+420 605 467 067,

Ceník

Cena za jedno pololetí (září - leden, únor – červen):

• 30 minutové lekce hry na zobcovou flétnu
1 300 Kč / 1 dítě (1 lekce týdně, celkem 18 lekcí)
Vhodné pro začátečníky a děti ve věku 4-10 let. Výuka probíhá ve skupinkách (3-6 dětí)
• Individuální výuka hry na příčnou a zobcovou flétnu, kontrabas, akordeon 45 minut
4 000 Kč / 1 student (1 lekce týdně, celkem 18 lekcí za pololetí)

Výhody soukromého učitele:

  • Individuální přístup.
  • Není nutné dodržovat osnovy.
  • Lekce jsou přizpůsobeny věku a možnostem studenta.
  • Žákem může být i dospělý.
  • Možnost výuky u Vás doma.
  • Výuka Vás seznámí i s hudební teorií.