Flétnička

výuka hry na flétnu

zobcovou, příčnou,
kontrabas a akordeon

+420 605 467 067,

Vítejte na stránce www.fletnicka.eu

Chcete se naučit hrát Vy, nebo Váš potomek na flétnu?

Zabývám se výukou hry na flétnu, zobcovou, příčnou, dále kontrabas, klavír a akordeon. Převážně vyučuji děti od 4 let, ale i dospělé žáky, kteří se ve hře na nástroj chtějí zdokonalit. Působím v oblasti Poberouní (Praha-západ).

Srozumitelnou, hravou formou Vás seznámím s hrou na hudební nástroj. Získáte praktické, ale i teoretické dovednosti a znalosti.

Flétnička Flétnička Flétnička Flétnička Flétnička Flétnička

Jmenuji se Eva Kolandová. Jsem absolvent hudební konzervatoře s pedagogickou nástavbou.

V současné době aktivně spolupracuji s MŠ Svinaře, ZŠ a MŠ Hlásek v Hlásné Třebáni, RC Leťánek, v Klubovně v Řevnickém sokole. Na obecním úřadě v Hatích mám vlastní třídu. S dětmi pravidelně vystupujeme na různých kulturních akcích, jako je např. Vítání občánků, Adventní odpoledne, besídky, Rozsvícení Vánočního stromku, aj.

Pracuji s dětmi na profesionální úrovni, přesto zohledňuji jejich věk a možnosti. Nabízím komplexní hudební vzdělání, individuální přístup, moderní metody výuky, pozitivní a trpělivý přístup. Proto je počet dětí ve skupince omezen.

Výhody soukromého učitele:

  • Individuální přístup.
  • Není nutné dodržovat osnovy.
  • Lekce jsou přizpůsobeny věku a možnostem studenta.
  • Žákem může být i dospělý.
  • Možnost výuky u Vás doma.
  • Výuka Vás seznámí i s hudební teorií.